مصطفی میرسلیم رییس شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی در روز اول ثبت نام از داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری، با حضور در ستاد انتخابات کشور ثبت نام کرد.


میرسلیم اولین چهره سیاسی است که برای انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کرده است.
میر سلیم گفت : 
من امروز نیامده ام حقوق نجومی دریافت کنم . رقیب اصلی بنده رئیس جمهور فعلی است من آمده ام همانطور که روزی موتور ملی را پس از طراحى و نمونه سازى، به تولید انبوه رساندم چرخ تولید ملی را نیز با کارآفرینى و نوآورى، از رکود نجات دهم و به حرکت در آورم.